Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem apartamentów

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 następnego dnia. Goście, którzy nie wymeldują się do godziny 12:00 zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji w ciągu 48 godzin (dwa dni robocze) należy wpłacić 50% całkowitego kosztu pobytu.
 5. Jeżeli gość nie zadeklaruje poźniejszego przyjazdu rezerwacja jest gwarantowana do godz. 18:00
 6. Rezerwacja może zostać skasowana lub zmieniona, jeśli zostaniemy poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną (pod numerem: 61 223 60 61) nie później niż 48 godzin przed datą rezerwacji. Wówczas wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na konto, z którego została przysłana, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana należność za jedną dobę.
 7. Zabrania się użyczania mieszkania osobom w nim nie zameldowanym. Gość apartamentu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet przed upływem terminu, za który uiścił opłatę.
 8. Osoby nie zameldowane w apartamencie są zobowiązane do jego opuszczenia do godz. 23:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich Goście.
 9. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłaszać w chwili przyjazdu. Faktura może być wystawiana najpóźniej w ciągu 7 dniu od wystawienia paragonu. Po upływie powyższego terminu można odmówić wypisania faktury.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 07:00.
 11. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy bądź odwiedzających go osób.
 13. Klucze od mieszkania należy odebrać i zwrócić w recepcji Retro Hostelu na ul. Kramarskiej 1 w Poznaniu.
 14. Za zgubienie lub nie zwrócenie klucza w recepcji (pod adresem Retro Hostel, Poznań, ul. Kramarska 1 do godziny 14 w dniu wykwaterowania) przez Gościa pobieramy opłatę w wysokości 300 zł.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w apartamencie będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji zobowiązani jesteśmy do przechowania tych przedmiotów przez okres 3 miesięcy.